Kadra

BOGDAN KOBIERZYCKI:

Absolwent AWF, Kierownik Robót Nurkowych, Nurek zawodowy – uprawnienia nadane przez Główny Urząd Morski, pozwalają wykonywać i nadzorować prace nurkowe. Uprawnienia Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki – nadające prawo wykonywania zawodu Instruktora Płetwonurkowania.

 

Instruktor KDP/CMAS M2+ (uprawnienia rozszerzone):

* Kursy P1, P2, P3 CMAS

* Kursy Wrakowo-Morskie,

* Kursy nurkowania podlodowego

* Kursy nurkowania w suchych skafandrach SS 1

* Instruktor Nurkowań w obiegach półzamknietych (Rebreather Instructor)

* Kursy Nitroksowe PN 1 CMAS, EANx Diver IANTD, Advanced Nitrox IANTD, Technical  Diver,TMX Diver

 

Specjalista konserwator sprzętu nurkowego KDP/CMAS -Uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego

Ratownik Wodny WOPR, Starszy Sternik Motorowodny.

Ukończony kurs pedagogiczny uprawniający do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą. Uprawnienia Instruktora BLS i Oxygen Provider DAN, Uprawnienia Instruktora Nurkowań w obiegach półzamkniętych (Rebreather Instructor)

W ciągu swej instruktorskiej kariery wydał ponad 3500 różnych uprawnień nurkowych.

 

ALICJA KOBIERZYCKA:

Asystent instruktora, studentka Uniwersytetu Łódzkiego, nurkuje od 2000 roku.

Posiada uprawnienia w organizacji CMAS – P3 *** oraz Dive Master IANTD oraz Nitrox Diver , Dry Suit Diver, Rescue Diver & Deep Diver

Przeszkolona w zakresie obsługi spręzarek powietrznych oraz napełniania przenośnych zbiorników cisnieniowych.

Posiada uprawnienia Night Diver – prowadzi grupy nurkowe na nurkowania nocne. Obecnie jest w trakcie ukończenia kursu na stopień instruktora a w każdy weekend prowadzi  grupy na nurkowania stażowe oraz rekreacyjne oraz bierze udział w szkoleniach na stopnie nurkowe w systemie IANTD

 

 

MACIEJ KOBIERZYCKI:

Asystent Instruktora, absolwent  Wyższej Szkoły  Przedsiębiorczości  i  Zarządzania. Nurkuje od 1998 roku.

Płetwonurek P3 CMAS ***

Uprawnienia :   Nitroks Diver ,Dry Suit Diver, Ice Diver, WM1 – Nurek Wrakowo- Morski

Posiada uprawnienia UDT – do obsługi  sprężarek powietrznych oraz przenośnych zbiorników ciśnieniowych.

Uprawnienia sternika motorowodnego.